Jäsenyys

Voit liittyä Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassan jäseneksi, jos olet alle 68-vuotias palkansaaja ja työskentelet elintarvikealalla.

Työttömyyskassan jäsenmaksu on 0,3 % palkkatuloistasi ennen ennakonpidätystä eli jäsenmaksu lasketaan bruttotuloistasi.

Jos olet Suomen Elintarviketyöläisten Liiton jäsen, SEL:n 1,4 %:n jäsenmaksu sisältää myös Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassan jäsenmaksun.

Jos olet SEL:n opiskelijajäsen, työttömyyskassan jäsenyytesi alkaa vasta, kun olet palkkatöissä ja maksat palkastasi jäsenmaksun.

Työttömyyskassan maksamien etuuksien saaminen edellyttää, että täytät etuuden ehdot, työssäoloehdon ja jäsenyysehdon sekä olet maksanut jäsenmaksusi.

Palkansaajan jäsenyys- ja työssäoloehto on 26 kalenteriviikkoa. Tämä tarkoittaa, että kassan jäsenelle voidaan maksaa ansiopäivärahaa aikaisintaan 26 viikon jäsenyyden ja työskentelyn jälkeen.

Työttömyyskassan säännöt

Työttömyyskassan tietosuojaseloste

Jäsenhakemus

Jäseneksi liityt täyttämällä jäsenhakemuksen. Jäsenhakemus on yleensä samalla myös jäsenmaksun perintävaltakirja työnantajallesi. Valtakirjan perusteella työnantaja on valtuutettu perimään palkastasi jäsenmaksun palkanmaksun yhteydessä.

Jäsenhakemuksen ja ohjeita jäseneksi liittymisestä saat oman työpaikkasi SEL:n luottamusmieheltä tai soittamalla liittoon tai työttömyyskassaan.

Voit liittyä sähköisesti tästä SEL:n ja työttömyyskassan jäseneksi.

Jos et halua liittyä SEL:n jäseneksi, mutta haluat liittyä Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassan jäseneksi, käytä tätä jäsenhakemusta.

Jos vaihdat alaa, sinun kannattaa vaihtaa sen alan ammattiliittoon ja työttömyyskassaan, jonka sopimusalalla työskentelet. Kun jäsenyyden siirtäminen uuteen liittoon ja/tai kassaan tapahtuu kuukauden kuluessa aikaisemmasta liitosta/kassasta eroamisesta, aiemmassa liitossa/kassassa kertyneet jäsenyys- ja työssäoloehtoaika seuraa mukana uuteen liittoon/kassaan.