Jos jäät työttömäksi tai sinut lomautetaan

Instruktioner för permitterade, Instructions for the temporarily laid-off, Sundpuhkuse alguses, Инструкции для работников, отправленных в вынужденный отпуск

Ilmoittaudu työnhakijaksi TE-toimistoon Oma asiointi -palvelussa viimeistään ensimmäisenä työttömyys- tai lomautuspäivänäsi. Sinulle voidaan maksaa ansiopäivärahaa vain ajalta, jolloin työnhakusi on voimassa TE-toimistossa. Myös työvoimakoulutuksessa olevien ja omaehtoisesti opiskelevien on pidettävä työnhaku voimassa.

Katso video: Näin ilmoittaudut työnhakijaksi TE-toimistoon

Voit laskea suuntaa-antavan arvion tulevasta ansiopäivärahastasi päivärahalaskurilla. Jos saat jo ansiopäivärahaa ja haluat arvioida palkan tai sosiaalietuuden vaikutuksen päivärahaasi, valitse Työtulon vaikutus päivärahaan.

Selvitä, oletko oikeutettu ansiopäivärahaan. Kun olet ollut vähintään kaksi täyttä kalenteriviikkoa työttömänä tai lomautettuna, tee ensimmäinen ansiopäivärahahakemus ja lähetä hakemuksen liitteet työttömyyskassaan sähköisessä eAsiointi-palvelussa, jonka käyttäminen nopeuttaa hakemusten käsittelyä.

Katso video: Näin teet ansiopäivärahahakemuksen eAsioinnissa

Jos et voi käyttää eAsiointia, lähetä ansiopäivärahahakemuksesi postitse, lomakkeen saat tulostamalla tästä. Jos lähetät hakemuksesi ja liitteet postissa, kirjoita mahdolliset saatekirjeet ja selvitykset A4-kokoiselle paperille, äläkä niittaa lähettämiäsi papereita yhteen.

Hakemuksen täyttäminen

Täytä hakemuksesi huolellisesti, se nopeuttaa hakemuksen käsittelyä.

Jos tarvitset apua hakemuksen täyttämisessä, soita työttömyyskassan numeroon 09 4246 1210, joka palvelee maanantaista torstaihin kello 8.30–15.30 ja perjantaisin kello 8.30–15. Työttömyyskassan etuuskäsittelijät vastaavat kysymyksiisi tiistaisin ja torstaisin kello 9–11. Muina aikoina samassa numerossa palvelevat SEL:n aluetoimistojen hoitajat.

Täytä ensimmäinen hakemus vähintään kahden täyden kalenteriviikon (maanantaista sunnuntaihin) ajalta. Hakemuksen tulee päättyä sunnuntaihin.

Jatkohakemus täytetään neljän viikon ajalta maanantaista sunnuntaihin, paitsi silloin kun olet osa-aikatyössä, jossa palkka maksetaan kuukausittain. Silloin hakemus täytetään koko kalenterikuukaudelta.

Hakemus lähetetään jälkikäteen, eli voit lähettää hakemuksesi aikaisintaan hakujaksosi viimeisenä päivänä.

Päivärahaa on haettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömyyden tai lomautuksen alkamisesta.

Työttömyyskassa tutkii oikeutesi saada päivärahaan korotettua ansio-osaa, joten sitä ei tarvitse erikseen hakea.

Ensimmäisen hakemuksen liitteet

Hakemuksesi liitteiden ei tarvitse olla alkuperäisiä, kopiot riittävät. Voit toimittaa myös liitteet työttömyyskassaan eAsioinnin kautta.

1. Palkkatodistus työnantajaltasi vähintään 26 palkallisen työssäoloviikon ajalta ennen työttömyyden tai lomautuksen alkamista.

Jos viimeisin työsuhteesi on kestänyt vähemmän kuin 26 viikkoa, toimita työttömyyskassalle palkkatodistukset myös aikaisempien työsuhteidesi ajalta niin, että viikkojen yhteenlaskettu määrä on vähintään 26.

Palkkatodistus työttömyyskassalle (lomake työnantajan palkanlaskijalle täytettäväksi)

2. Palkkatiedot, jos sinulle on maksettu palkkatuloa osa-aikatyöstä tai satunnaisesta kokopäivätyöstä hakemuksen ajalta. Jos palkkatulosi jäävät kuukaudessa alle 300 euron suojaosan, ne eivät vaikuta ansiopäivärahan suuruuteen.

3. Irtisanomisilmoitus, jos toistaiseksi voimassa ollut työsuhteesi on päättynyt irtisanomiseen. Jos työsuhteesi on ollut määräaikainen, erillistä päättymisilmoitusta ei tarvita.

4. Työtodistus, jos työsuhteesi on päättynyt ja työtodistus on saatavilla.

5. Työsopimus, jos se on saatavilla.

6. Lomautusilmoitus, jos työnantajasi on lomauttanut sinut.

7. Verokortti, jos olet tilannut muutosverokortin etuutta varten. Jos et toimita työttömyyskassalle muutosverokorttia etuutta varten, ansiopäivärahastasi tehdään vähintään 25 %:n ennakonpidätys.

8. Verotuspäätös erittelyosineen, jos sinulla on ollut ansiotuloa maataloudesta tai muusta sivutoimisesta yritystoiminnasta.

9. Selvitys viikoittaisesta työajasta ja palkasta, jos olet tehnyt välillä alle 18-tuntisia viikkoja tai jos olet tehnyt yhtä aikaa useampaa osa-aikatyötä.

Selvitys työttömyyskassalle työssäolosta ja palkasta kalenteriviikoittain (lomake työnantajan palkanlaskijalle täytettäväksi)

10. Todistukset sosiaalietuuksista, jotka vaikuttavat ansiopäivärahaan, esimerkiksi päätös perheellesi myönnetystä lasten kotihoidon tuesta. Jos puolisosi on kotihoidon tuen saaja, liitä mukaan myös selvitys lasten kotihoidon tuesta.

11. Syntymätodistus viimeisen puolen vuoden aikana syntyneestä lapsesta. Vanhemmista huollettavista alle 18-vuotiaista lapsista työttömyyskassa saa tiedon väestötietojärjestelmästä.  Ilmoita hakemuksessasi huollettavien lastesi syntymäajat lapsikorotuksen maksamista varten. Ilmoita myös samassa taloudessa asuvien puolisosi lasten syntymäajat.

Jatkohakemuksen liitteet

Lähetä palkkatiedot hakemuksesi mukana, jos sinulla on ollut palkkatuloa satunnaisesta työstä tai osa-aikatyöstä hakemuksen ajalta. Jos aloitat osa-aikatyön, liitä mukaan myös kopio työsopimuksestasi.

Jos osallistut työllistymistä edistävään palveluun

Jos olet työvoimakoulutuksessa, merkitse hakemukseesi ”työvoimakoulutus”. Jos olet omaehtoisesti opiskelemassa, merkitse hakemukseesi ”omaehtoinen opiskelu”. Muissa työllistymistä edistävissä palveluissa ollessasi merkitse hakemukseesi, missä palvelussa olet, esimerkiksi ”työnhakuvalmennus” tai ”työkokeilu”, ja ilmoita niiden osalta myös mahdolliset palvelusta poissaolopäiväsi.