Finlands Livsmedelsarbetares arbetslöshetskassa

>> Finlands Livsmedelsarbetares arbetslöshetskassa går samman med A-kassan (26.5.2023)

>> Arbetslöshetskassornas förmånsbroschyr 2023

Om du blir arbetslös eller permitterad

Anmäl dig senast den första dagen som du är arbetslös eller permitterad som arbetslös sökande av heltidsarbete till TE-byrån på adress www.tyomarkkinatori.fi. Följ TE-byråns direktiv. Du kan få inkomstrelaterad dagpenning endast om din arbetsansökan är i kraft hos TE-byrån.

Gör din första ansökan om inkomstrelaterad dagpenning då det har förflutit högst två hela kalenderveckor från måndag till söndag sedan din första dag som arbetslös eller permitterad. Ansökan bör gälla fram till söndag. Ansök om dagpenning senast tre månader efter att du blivit arbetslös eller permitterad.

Gör din ansökan och sänd in bilagor till arbetslöshetskassan i eTjänstens service. Om du inte kan använda eTjänsten sänd då din ansökan per post. Ansökan kan skrivas ut på adress www.elintarvikekassa.fi eller beställas per telefon 09 4246 1210.

Bilagor till din första ansökan

Bilagorna behöver inte insändas i original, kopior räcker.

 1. Löneintyg från din arbetsgivare för minst 26 betalda arbetsveckor före arbetslösheten eller permitteringen.
 2. Uppsägningsmeddelande om din tillsvidareanställning är avslutad. Om arbetsförhållandet har varit tidsbundet behövs inget meddelande.
 3. Arbetsintyg om arbetsförhållandet avslutats och ett arbetsintyg finns.
 4. Arbetsavtal om sådant finns.
 5. Permitteringsmeddelande om du blivit permitterad.
 6. Skattekort om du beställt skattekort för förmåner. Om du inte sänder ett förmånsskattekort tas en förskottsinnehållning på 25 procent på din inkomstrelaterade dagpenning.
 7. Skattebeslut om du har haft inkomster från jordbruk eller annan företagsverksamhet.
 8. Utredning om lön och arbetstider per vecka om du ibland har haft arbetsveckor på under 18 timmar eller flera deltidsjobb samtidigt.
 9. Beslut om en social förmån du åtnjuter som påverkar din dagpenning, exempelvis beslut om beviljat hemvårdsstöd för din familj.

Bilagor för fortsatt ansökan

Fyll i ansökan för fyra kalenderveckor från måndag till söndag, utom om du deltidsarbetar och får månatlig lön. Fyll då i ansökan för hela kalendermånaden.

Bifoga löneuppgifterna till ansökan om du har haft löneinkomster från deltidsarbete eller tillfälliga heltidsarbeten under ansökningstiden.

Om du deltar i sysselsättningsstödjande service, tillfoga då i din ansökan vilken service det gäller och eventuella bortavarodagar.

Medlemsservice

eTjänsten -> www.elintarvikekassa.fi -> eAsiointi

 • Ansöka om inkomstrelaterad dagpenning
 • Kolla dina egna ansöknings- och beslutsuppgifter
 • Sända meddelanden till kassan
 • Ändra dina kontaktuppgifter

Telefonservice

Arbetslöshetskassan står till din tjänst per telefonnummer 09 4246 1210 från måndag till torsdag kl 8.30–15.30 och fredagar kl 8.30–15. Förmånshandläggarna svarar på dina frågor tisdagar och torsdagar kl 9–11. För samtal till numret debiteras din teleoperatörs normala telefonavgift. Du kan också kontakta oss per e-post: selkassa@selry.fi.

Postadress

Om du inte kan använda eTjänsten, sänd då in din ansökan per post till adress:

Finlands Livsmedelsarbetares Arbetslöshetskassa
Stationskarlsgatan 2, 8 vån.
00520 Helsingfors