Elintarviketyöläisten Työttömyyskassan sulautuminen A-kassaan on vahvistettu

Elintarviketyöläisten Työttömyyskassan sulautuminen Avoimeen työttömyyskassaan 1.1.2024 alkaen on saanut Finanssivalvonnan suostumuksen ja vahvistuksen.

Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassa ja Avoin työttömyyskassa A-kassa hyväksyivät kassan kokouksissaan toukokuussa 2023 sopimuksen Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassan sulautumisesta Avoimeen työttömyyskassa A-kassaan 1.1.2024 lukien.

Sulautumisesta julkaistiin viralliset kuulutukset Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassan, A-kassan ja Finanssivalvonnan verkkosivuilla 9.6.2023 lukien. Kuulutus julkaistiin myös 9.6.2023 ilmestyneessä Elintae-lehdessä ja asiasta tiedotettiin suoraan kirjeitse myös työttömyyskassan yksilöjäseniä.

Finanssivalvonta antoi tällä viikolla suostumuksen ja vahvistuksen työttömyyskassojen sulautumiselle.

A-kassa on yli 228 000 jäsenellään Suomen kolmanneksi suurin työttömyyskassa. Sulautumisen myötä A-kassaan siirtyy 17 220 jäsentä. Kassojen sulautuminen ei edellytä tässä vaiheessa mitään toimenpiteitä Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassan jäseniltä, sillä nykyinen jäsenyys siirtyy automaattisesti A-kassan jäsenyydeksi ensi vuoden alusta lähtien. Mikäli toimenpiteitä tarvitaan, niistä tiedotetaan hyvissä ajoin ennen vuodenvaihdetta. Sulautuminen ei myöskään vaikuta A-kassan nykyisiin jäseniin.

A-kassa on yleinen ja kaikille palkansaajille avoin monialainen työttömyyskassa, joka hoitaa jäsentensä ansiosidonnaisten työttömyysetuuksien maksamisen.