Elintarviketyöläisten työttömyyskassa sulautuu Avoimeen työttömyyskassaan

Elintarviketyöläisten työttömyyskassa sulautuu Avoimeen työttömyyskassaan ensi vuoden alussa. Molemmat työttömyyskassat ovat nyt hyväksyneet sulautumisen.

Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassa sulautuu Avoimeen työttömyyskassaan eli A-kassaan ensi vuoden alussa. Päätös sulautumisesta hyväksyttiin Avoimen työttömyyskassan kassan kokouksessa perjantaina 26.5.2023. Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassan edustajiston ylimääräinen kokous teki myönteisen sulautumispäätöksen maanantaina 22.5.2023.

Sulautumisen on määrä tapahtua 1.1.2024 alkaen. A-kassa on yli 228 000 jäsenellään Suomen kolmanneksi suurin työttömyyskassa. Sulautumisen myötä A-kassaan siirtyy 17 220 jäsentä.

Kassojen sulautuminen ei edellytä tässä vaiheessa mitään toimenpiteitä Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassan jäseniltä, sillä nykyinen jäsenyys siirtyy automaattisesti A-kassan jäsenyydeksi ensi vuoden alusta lähtien. Mikäli toimenpiteitä tarvitaan, tiedotamme niistä hyvissä ajoin ennen vuodenvaihdetta. Sulautuminen ei vaikuta A-kassan nykyisiin jäseniin.

A-kassa on yleinen ja kaikille palkansaajille avoin monialainen työttömyyskassa, joka maksaa jäsenilleen ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, vuorottelukorvausta, liikkuvuusavustusta ja muutosturvarahaa.

SEL:n jäsenmaksu sisältää jatkossakin työttömyyskassan jäsenmaksun.


Finlands Livsmedelsarbetares arbetslöshetskassa går samman med A-kassan

Finlands Livsmedelsarbetares arbetslöshetskassa fusioneras med den Öppna arbetslöshetskassan A-kassan vid årsskiftet. Fusionen godkändes av A-kassans möte den 26.5.2023. Finlands Livsmedelsarbetares arbetslöshetskassa fastställde fusionsbeslutet för sin del den 22.5.2023.

Sammanslagningen är planerad att ske från den 1 januari 2024. Med över 228 000 medlemmar är A-kassan den tredje största arbetslöshetskassan i Finland. Som ett resultat av sammanslagningen kommer 17 220 medlemmar att gå över till A-kassan.

Sammanslagningen kräver inga åtgärder av Finlands Livsmedelsarbetares arbetslöshetskassas medlemmar eftersom nuvarande medlemskap automatiskt överförs till A-kassan från början av nästa år. Ifall att några åtgärder skulle behövas informerar vi om dessa i god tid. Sammanslagningen kommer inte att påverka nuvarande medlemmar i A-kassan.

A-kassan är en allmän och branschöverskridande arbetslöshetskassa öppen för alla som arbetar i anställningsförhållande. A-kassan handhar sina medlemmars inkomstrelaterade arbetslöshetsförmåner.


Finnish Food Workers’ Unemployment Fund will merge to Open Unemployment Fund

Finnish Food Workers’ Unemployment Fund will merge with the Open Unemployment Fund A-kassa at the beginning of next year. The decision to merge was approved at the meeting of the Open Unemployment Fund, 26 May 2023. The Finnish Food Workers’ Unemployment Fund made a positive decision earlier, on 22 May 2023.

The merger is scheduled to take place from 1 January 2024. With more than 228,000 members, A-kassa is the third largest unemployment fund in Finland. As a result of the merger, 17,220 members will transfer to A-kassa.

The merger of the funds does not require any action from members of the Finnish Food Workers’ Unemployment Fund at this stage, as current membership of the unemployment fund will automatically be transferred to the A-kassa from the beginning of next year. If any measures are required, we will inform you in advance towards the end of the year. Existing members of the A-kassa will not be affected by the change.

A-kassa is a general and a multidisciplinary unemployment fund, which is open to all employees. A-kassa pays out earnings-related unemployment benefits to its members.