Ylimääräinen edustajiston kokous päättää sulautumisesta Avoimeen työttömyyskassaan

Kutsu työttömyyskassan ylimääräiseen edustajiston kokoukseen

Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassan ylimääräinen edustajiston kokous pidetään 22.5.2023 Helsingissä Paasitornissa, osoitteessa Paasivuorenkatu 5 A.

Edustajien valtakirjojen tarkastus alkaa 22.5.2023 kello 10.00 kokouspaikalla. Työttömyyskassan edustajiston kokous alkaa kello 12.00.

Edustajiston kokouksessa käsitellään Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassan sulautuminen Avoimeen työttömyyskassaan 1.1.2024.

Ylimääräisen edustajiston kokouksen edustajat on valittu sääntömääräiseen edustajiston kokoukseen vuonna 2022 työttömyyskassan sääntöjen määräämällä tavalla. Kokous on avoin vain nimetyille edustajille.

Helsingissä 13.3.2023

Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassan hallitus

Lea Väänänen
työttömyyskassan hallituksen puheenjohtaja


Kallelse till arbetslöshetskassans representantskapsmöte

Finlands Livsmedelsarbetarförbunds arbetslöshetskassans extra representantskapsmöte hålls den 22.5.2023 i Helsingfors i Paasitorni, adress Paasivuorigatan 5 A.

Granskningen av delegaternas fullmakter inleds den 22.5.2023 klockan 10.00 på mötesplatsen. Arbetslöshetskassans representantskapsmöte inleds klockan 12.00.

På representantskapsmötet behandlas Finlands Livsmedelsarbetares arbetslöshetskassans fusion med Öppna arbetslöshetskassan 1.1.2024.

De extra representantskapsmötets delegater är valda till den ordinarie representantskaps kongressen år 2022, enligt det som bestäms i arbetslöshetskassans stadgar. Mötet är öppet endast för utsedda representanter.

Helsingfors 13.3.2023

Finlands Livsmedelsarbetarförbunds Arbetslöshetskassans styrelse

Lea Väänänen
ordförande av arbetslöshetskassans styrelse