Ansiopäivärahaan indeksikorotus 1.1.2023 alkaen

Kansaneläkeindeksi nousee 4,2 prosenttia 1.1.2023. Indeksitarkistus nostaa myös työttömyyskassan maksamaa ansiopäivärahaa.

Kansaneläkeindeksi tarkistetaan vuosittain, ja se seuraa Tilastokeskuksen laskemaa elinkustannusindeksiä. Poikkeuksellisesti indeksi tarkistettiin tänä vuonna myös elokuussa, jolloin kansaneläkeindeksi nousi 3,5 % ja työttömyyskassankin maksamiin etuuksiin tehtiin ylimääräinen korotus.

Kansaneläkeindeksin tarkistus korottaa muun muassa peruspäivärahaa, jota käytetään ansiopäivärahan laskennassa. Peruspäivärahan suuruus nousee 1.1.2023 35,72 eurosta 37,21 euroon päivässä.

Työllisyysrahaston arvion mukaan ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa maksetaan vuonna 2022 keskimäärin noin 2 621 euron kuukausipalkan perusteella vähennysten jälkeen. Tällä tulotasolla ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan määrä nousisi arviolta noin 0,82 euroa päivässä eli noin 17,52 euroa kuukaudessa bruttona.

Myös työttömyysetuuksien lapsikorotukset nousevat indeksikorotuksen myötä 4,2 prosenttia. Hallitus on esittänyt myös väliaikaista 20 prosentin korotusta työttömyysturvan lapsikorotukseen vuodelle 2023. Korotuksen tarkoituksena on muiden toimien ohella tukea lapsiperheitä. Jos korotus toteutuu, lapsikorotukset nousisivat vuonna 2023:

  • yhdestä lapsesta maksettava korotus 5,61 eurosta 7,01 euroon
  • kahdesta lapsesta yhteensä maksettava korotus 8,23 eurosta 10,29 euroon päivässä
  • kolmesta tai sitä useammasta lapsesta yhteensä maksettava korotus nousisi 10,61 eurosta 13,26 euroon päivässä

Lähde: TYJ