Työttömyyskassan maksamiin etuuksiin ylimääräinen indeksikorotus

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esittämän ylimääräisen indeksitarkistuksen sosiaaliturvaetuuksiin. Indeksitarkistus korottaa myös työttömyyskassan jäsenilleen maksamia etuuksia eli ansiopäivärahaa, vuorottelukorvausta ja liikkuvuusavustusta. Ylimääräinen indeksikorotus nostaa etuuksia ajalla 1.8.–31.12.2022.

Indeksikorotus vaikuttaa ansiosidonnaisen päivärahan perusosaan, joka on samansuuruinen kuin peruspäiväraha. Myös lapsikorotukset ja peruspäivärahan korotusosa nousevat. Esimerkiksi 2 621 euron kuukausipalkasta määritelty ansiopäiväraha nousee bruttona noin 0,67 euroa päivässä eli noin 14,40 euroa kuukaudessa.

Etuus Määrä ennen indeksikorotusta Määrä indeksikorotuksen jälkeen
Peruspäiväraha 34,50 euroa 35,72 euroa
Peruspäivärahan korotusosa 4,91 euroa 5,08 euroa
Lapsikorotus 1 5,41 euroa 5,61 euroa
Lapsikorotus 2 7,95 euroa 8,23 euroa
Lapsikorotus 3 tai useampi 10,25 euroa 10,61 euroa

Etuudensaajan ei tarvitse hakea ylimääräistä indeksikorotusta erikseen, vaan työttömyyskassa tekee automaattisesti indeksikorotuksen maksamiinsa etuuksiin.