Katso tästä vuoden 2022 päivärahataulukko

Voit arvioida ansiopäivärahasi määrän TYJ:n päivärahataulukon avulla, jos työttömyytesi tai lomautuksesi alkaa 1.1.2022 jälkeen. Päivärahataulukossa on huomioitu 1.1.2022 voimaan tuleva ansiopäivärahan indeksikorotus ja palkkaan tehtävän prosenttivähennyksen muutos.

Indeksikorotus nostaa ansiopäivärahan suuruutta kaikilla ansiopäivärahan saajilla riippumatta siitä, milloin työttömyys on alkanut. Korotuksen suuruus riippuu osin palkasta, sillä indeksikorotus vaikuttaa päivärahan laskukaavaan usealla tavalla. Vuonna 2021 työttömäksi jääneiden päiväraha nousee vuodenvaihteessa useimmiten noin yhdeksän euroa kuukaudessa.

Ansiopäivärahan perusteena olevaan palkkaan tehtävä prosenttivähennys laskee ensi vuonna 4,34 %:sta 4,29 %:iin. Prosenttivähennys vaikuttaa päivärahaan silloin, kun päivärahan määrä lasketaan osin tai kokonaan vuonna 2022 ansaitun palkan perusteella. Prosenttivähennys lasketaan palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksujen sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksun perusteella. Työeläkemaksu pysyy ensi vuonna ennallaan, työttömyysvakuutusmaksu nousee 0,1 %-yksikköä ja päivärahamaksu laskee 0,18 %-yksikköä kuluvasta vuodesta.

TYJ:n päivärahalaskuri päivitetään vuoden 2022 tasoon tammikuun ensimmäisellä viikolla.

Päivärahataulukko 2022