Työttömyysturvan suojaosa pysyy 500 eurossa 30.11.2021 asti

Eduskunta on hyväksynyt työttömyysetuuden suojaosan väliaikaisen 500 euroon korottamisen jatkamisen 30.11.2021 asti.

Työttömyysturvan suojaosa on 500 euroa (normaalisti 300 euroa) ajalla 1.6.2020-30.11.2021, jos etuus maksetaan kuukauden välein. Jos etuus maksetaan neljän viikon välein, suojaosa on 465 euroa (normaalisti 279 euroa).

Työttömyysetuuden määrään vaikuttavat kaikki ansiotulot, jotka ylittävät suojaosan. Suojaosa tarkoittaa sitä rahamäärää, jonka voit ansaita ilman, että se vaikuttaa työttömyysetuuteesi.

Voit siis ansaita työttömyysetuuden lisäksi 500 euroa esimerkiksi osa-aika- tai keikkatyöstä ilman, että palkka vaikuttaa työttömyysetuuteesi. Yli 500 euron menevä palkka vähentää päivärahaa 50 sentillä yhtä palkkaeuroa kohden.

Suojaosa on jälleen 300 tai 279 euroa 1.12.2021 ja sen jälkeen alkavissa hakujaksoissa.

Voit arvioida osa-aika- tai keikkatyön palkan vaikutuksen ansiopäivärahaasi TYJ:n laskurilla.

Laskuri huomioi 500 euron suojaosan, suojaosan ylittävän palkan vaikutuksen sekä enimmäis- ja vähimmäismäärän vaikutuksen. Enimmäismäärä tarkoittaa, että päivärahan ja työtulon yhteenlaskettu summa ei voi ylittää ansiopäivärahan perusteena olevaa palkkaa. Vähimmäismäärä taas tarkoittaa, että ansiopäiväraha on aina vähintään samansuuruinen, kuin maksettaisiin Kelan peruspäivärahana.

Kun saat työstä palkkaa, työttömyyskassa sovittelee sen yhteen työttömyysetuutesi kanssa ja määrittää sinulle sovittelujakson, joka on neljä viikkoa tai kuukausi. Sovittelujakso valitaan niin, että se sopii yhteen palkanmaksurytmisi kanssa.

Palkkasi sovitellaan yhteen työttömyysetuutesi kanssa siinä etuuden maksujaksossa, jonka aikana se maksetaan. Jos esimerkiksi teet lokakuussa osa-aikatyötä, jonka palkka maksetaan marraskuun puolessa välissä, palkkasi sovitellaan yhteen marraskuun työttömyysetuutesi kanssa.

Muistathan, että työttömyyden aikainen työtulosi suojaosa mukaan lukien ja soviteltu ansiopäivärahasi eivät kuitenkaan voi yhteenlaskettuna ylittää sitä palkkaa, josta ansiopäivärahasi suuruus on määritelty. Jos yhteissumma ylittää päivärahasi perusteena olevan palkan, ansiopäivärahaa ei jää tältä hakujaksolta maksettavaksi.

Myös liikkuvuusavustuksen väliaikainen parannus jatkuu

Eduskunta hyväksyi myös liikkuvuusavustuksen väliaikaisen parannuksen jatkamisen 30.11.2021 asti. Liikkuvuusavustuksen edestakainen työmatkaedellytys on lyhennetty väliaikaisesti kolmesta tunnista kahteen tuntiin. Muutos koskee kokoaikatyötä ja ennen 1.12.2021 alkavia työsuhteita. Osa-aikatyössä työmatkaedellytys on ollut kaksi tuntia jo aiemmin.

Työttömyyskassalta haettavaa liikkuvuusavustusta voit saada silloin, kun otat työttömänä vastaan työn, joka sijaitsee kaukana nykyisestä asuinpaikastasi. Liikkuvuusavustuksen määrä on 726-1045 euroa kuukaudessa ja sitä maksetaan enintään kahden kuukauden ajalta.


Suurin osa työttömyysturvan väliaikaisista parannuksista loppui 31.12.2020


Jos sinulla on kysyttävää, voit soittaa työttömyyskassamme neuvontanumeroon 09 4246 1210, joka palvelee maanantaista torstaihin klo 8.30-15.30 ja perjantaisin klo 8.30-15.