Työttömyysetuuden suojaosa nousee 500 euroon 1.6.-31.10.2020

Eduskunta hyväksyi eilen työttömyysetuuden suojaosan korottamisen 300 eurosta 500 euroon kuukaudessa tai 279 eurosta 465 euroon neljän viikon aikana. Korotus on väliaikainen ja se on voimassa 1.6.-31.10.2020.

Suojaosa on ajalla 1.6.-31.10.2020:

  • 465 euroa, jos etuus maksetaan neljän viikon välein (normaalisti 279 euroa)
  • 500 euroa, jos etuus maksetaan kuukauden välein (normaalisti 300 euroa)

Työttömyysetuuden määrään vaikuttavat kaikki ansiotulot, jotka ylittävät suojaosan. Suojaosa tarkoittaa sitä rahamäärää, jonka voit ansaita ilman, että se vaikuttaa työttömyysetuuteesi.

Työttömyysetuuden saaja voi siis ansaita 500 euroa esimerkiksi osa-aika- tai keikkatyössä ilman, että palkka vaikuttaa työttömyysetuuteen. Yli 500 euron menevä palkka vähentää päivärahaa 50 sentillä yhtä palkkaeuroa kohden.

Muutos tulee voimaan 1.6.2020 alkavien hakujaksojen kohdalla. Jos haet päivärahaa kalenterikuukauden jaksoissa, 500 euron suojaosaa sovelletaan kohdallasi ensimmäisen kerran kesäkuun ajalta maksettavaan päivärahaan. Suojaosa on jälleen 300 euroa 1.11.2020 ja sen jälkeen alkavien hakujaksojen kohdalla.

Kun saat työstä tuloa, työttömyyskassa sovittelee sen yhteen työttömyysetuuden kanssa ja määrittää sinulle sovittelujakson, joka on neljä viikkoa tai kuukausi. Sovittelujakso valitaan niin, että se sopii yhteen palkanmaksurytmisi kanssa.

Palkka sovitellaan yhteen työttömyysetuuden kanssa siinä etuuden maksujaksossa, jonka aikana se maksetaan. Jos esimerkiksi osa-aikatyötä on tehty toukokuussa ja sen palkka maksetaan kesäkuun puolessa välissä, palkka sovitellaan yhteen kesäkuun työttömyysetuuden kanssa.

Liikkuvuusavustukseen pieni parannus

Eduskunta hyväksyi myös liikkuvuusavustukseen pienen parannuksen. Liikkuvuusavustusta voi saada silloin, kun ottaa työttömänä vastaan työn, joka sijaitsee kaukana nykyisestä asuinpaikasta. Liikkuvuusavustuksen määrä on 724-1042 euroa kuukaudessa ja avustusta maksetaan enintään kahden kuukauden ajalta.

Liikkuvuusavustuksen edestakainen työmatkaedellytys lyhenee väliaikaisesti kolmesta tunnista kahteen tuntiin. Muutos koskee kokoaikatyötä. Osa-aikatyön kohdalla työmatkaedellytys on ollut kaksi tuntia jo aiemmin.

Kahden tunnin työmatkaedellytys koskee lain voimaantulon jälkeen ja ennen 1.11.2020 alkavia työsuhteita. Lain voimaantulon päivämäärä varmistuu lähiaikoina, kun laki on ensin vahvistettu.

Liikkuvuusavustusta haetaan työttömyyyskassasta.

Lisätty 23.10.2020: Työttömyysturvan suojaosa pysyy 500 eurossa 31.12.2020 asti