Työttömyysturvan väliaikaiset parannukset voimassa 16.3.-6.7.2020

Eduskunta hyväksyi 9.4.2020 hallituksen esittämät väliaikaiset parannukset työttömyysturvaan. Lait tulevat voimaan 15.4.2020 ja ne ovat voimassa 6.7.2020 saakka. Muutoksia sovelletaan takautuvasti 16.3.2020 alkaen. Korjaamme jo annetut päätökset automaattisesti ja maksamme jäsenillemme ansiopäivärahan myös viiden päivän omavastuuajalta.

Nämä työttömyysturvan väliaikaiset parannukset ovat voimassa 16.3.-6.7.2020:

– Työttömyysturvan viiden päivän omavastuuaika poistuu kokonaan eli työttömyysturvaa saa heti ensimmäisestä lomautus- tai työttömyyspäivästä alkaen. Tämä koskee ansiopäivärahaa, peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea. Muutos koskee niitä, joiden omavastuuaika alkaisi ajalla 16.3.-6.7.2020.

– Palkansaajan työssäoloehto lyhenee puoleen eli 13 kalenteriviikkoon. Työssäoloehdon täyttäminen on edellytys ansiopäivärahan saannille. Yrittäjän ei-omistavilla perheenjäsenillä työssäoloehto lyhenee myös puoleen eli 26 kalenteriviikkoon. Muutos koskee niitä, joiden työssäoloehto ei muuten täyttyisi, joiden työssäoloehtoon on laskettu työskentelyviikko ajalta 1.3.2020 jälkeen ja joiden ansiopäivärahan ensimmäinen maksupäivä on viimeistään 5.7.2020.

– Lomautuksen perusteella maksettava työttömyyspäiväraha ei kuluta työttömyyspäivärahan 300 tai 400 tai 500 päivän enimmäismaksuaikaa. Muutos parantaa turvaa, jos työttömyys pitkittyy. Muutos koskee lomautuksia, jotka ovat alkaneet 16.3.2020 tai sen jälkeen. Lomautuspäivät eivät tällöin kuluta enimmäismaksuaikaa ajalla 16.3.-30.6.2020.


Nämä työttömyysturvan väliaikaiset parannukset ovat voimassa 16.3.-31.7.2020:

– Lomautetun yritystoimintaa ja opintoja ei tutkita TE-toimistossa.

– Lomautetulla ei ole velvoitetta laatia työllistymissuunnitelmaa tai osallistua TE-toimiston palveluihin, mutta lomautetun on ilmoittauduttava itse sähköisesti TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä sekä otettava vastaan työnantajan tarjoama työ.


Jos sinulla on kysyttävää, voit soittaa työttömyyskassan neuvontanumeroon 09 4246 1210, joka palvelee maanantaista perjantaihin klo 8.30-15.30.