Työttömyysturvan väliaikaiset parannukset eduskunnan käsittelyssä

Hallitus esitti eilen eduskunnalle väliaikaisia parannuksia työttömyysturvaan. Eduskunta hyväksynee muutokset lähiaikoina. Muutoksia sovellettaisiin takautuvasti 16.3.2020 alkaen ja ne olisivat voimassa 6.7.2020 saakka.

Hallitus esittää eduskunnalle, että:

– Työttömyysturvan viiden päivän omavastuuaika poistuisi kokonaan eli työttömyysturvaa alkaisi saamaan heti ensimmäisestä lomautus- tai työttömyyspäivästä alkaen. Tämä koskisi ansiopäivärahaa, peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea. Muutos koskisi niitä henkilöitä, joiden omavastuuaika alkaisi 16.3.-6.7.2020.

– Palkansaajan työssäoloehtoa lyhennettäisiin nykyisestä 26 kalenteriviikosta 13 kalenteriviikkoon. Työssäoloehdon täyttäminen on edellytys ansiopäivärahan saannille. Yrittäjän ei-omistavilla perheenjäsenillä työssäoloehto olisi 26 kalenteriviikkoa, kun se nyt on 52 kalenteriviikkoa. Muutos koskisi niitä henkilöitä, joiden työssäoloehto ei muuten täyttyisi, joiden työssäoloehtoon on laskettu työskentelyviikko ajalta 1.3.2020 jälkeen ja joiden ansiopäivärahan ensimmäinen maksupäivä on viimeistään 5.7.2020.

– Lomautuksen perusteella maksettava työttömyyspäiväraha ei kuluttaisi työttömyyspäivärahan 300-500 päivän enimmäismaksuaikaa. Muutos siis parantaisi turvaa, jos työttömyys pitkittyisi. Muutos koskisi sellaisia lomautuksia, jotka ovat alkaneet 16.3.2020 tai sen jälkeen. Lomautuspäivät eivät tällöin kuluttaisi enimmäismaksuaikaa ajalla 16.3.-30.6.2020.

Eduskunta on jo hyväksynyt väliaikaisia muutoksia, jotka koskevat lomautettuja, joiden lomautus on alkanut 16.3.2020 tai sen jälkeen. Muutokset ovat voimassa 31.7.2020 asti.

– Lomautetun yritystoimintaa ja opintoja ei tutkita TE-toimistossa.

– Lomautetulla ei ole velvoitetta laatia työllistymissuunnitelmaa tai osallistua TE-toimiston palveluihin. Lomautetun on kuitenkin jatkossakin ilmoittauduttava itse sähköisesti TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä sekä otettava vastaan työnantajan tarjoama työ.

Lähde: www.tyj.fi


Jos sinulla on kysyttävää, voit soittaa työttömyyskassan neuvontanumeroon
09 4246 1210, joka palvelee maanantaista perjantaihin klo 8.30-15.30.

Lisäys 7.4.2020:

Käsittelemme tällä hetkellä muutamassa päivässä ansiopäivärahahakemukset. Työttömyyden alussa olevan viiden päivän omavastuuajan poistaminen on edelleen eduskunnan käsittelyssä, joten 16.3.2020 ja sen jälkeen alkaneet hakemukset maksetaan voimassa olevan lain mukaisesti. Kun omavastuuajan poistava laki on vahvistettu, korjaamme päätökset automaattisesti ja maksamme jäsenelle ansiopäivärahan myös omavastuuajalta.