Työttömyyskassojen etuusopas 2020 ilmestyi viidellä kielellä

Työttömyyskassojen etuusopas vuodelle 2020 on ilmestynyt suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, viroksi ja venäjäksi. Etuusoppaat ovat luettavissa Etuudet-sivulla.

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön julkaisema opas sisältää tietoa työttömyyskassan jäsenilleen maksamien etuuksien yleisistä saamisehdoista.

Työttömyyskassan jäsenilleen maksamia etuuksia ovat työttömille ja lomautetuille maksettava ansiopäiväraha, vuorotteluvapaalla oleville maksettava vuorottelukorvaus sekä työllistyville maksettava liikkuvuusavustus. Työttömyysetuutta voi saada myös työllistymistä edistävien palvelujen, kuten työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen ja omaehtoisen opiskelun ajalta.

Ansiopäivärahahakemukset suositellaan toimittamaan työttömyyskassaan sähköisesti eAsiointi-palvelussa, jolloin hakemusten perilletulo ja käsittely nopeutuu. Hakemusten käsittelyajoista tiedotetaan Käsittelytilanne-sivulla.

Jäsenemme saavat neuvontaa työttömyysturva-asioissa numerossa 09 4246 1210 arkisin kello 8.30-15.30.