Tutkimus: Aktiivimallin työllisyysvaikutuksia ei voi todentaa

Työttömyysturvan aktiivimallin työllisyysvaikutuksia on vaikea erottaa hyvän suhdannetilanteen vaikutuksista, aktiivimallin vaikutuksia arvioineen tutkimuksen loppuraportissa todetaan.

Tutkimuksessa ei pystytty arvioimaan aktiivimallin työllisyysvaikutuksia luotettavasti. Aktiivimalli koski lähes kaikkia työttömiä ja se otettiin käyttöön aikana, jolloin työllisyys oli vahvassa kasvussa. Sopivan verrokkiryhmän puuttuessa aktiivimallin vaikutusta on vaikeaa eristää muiden tekijöiden vaikutuksesta, minkä vuoksi mallin työllisyysvaikutukset jäävät epäselviksi.

Sen sijaan selvää on, että aktiivimalli lisäsi työttömien osallistumista työllistymistä edistäviin palveluihin. Työttömät hakeutuivat palveluihin, joilla aktiivimallin aktiivisuusehto täyttyi eli joilla pystyi välttämään työttömyysturvan leikkauksen. Usein nämä palvelut olivat lyhytkestoisia.

Tutkimuksen mukaan TE-toimistoissa aktiivimalliin suhtaudutaan varsin kriittisesti. TE-toimiston henkilökunnan mielestä aktiivimallin avulla ei pystytä vastaamaan erilaisten työnhakija-asiakkaiden motivaatioon, tarpeisiin ja edellytyksiin aktivoitua, minkä takia sitä pidettiin eriarvioistavana, epäoikeudenmukaisena ja vääriin asiakasryhmiin kohdentuvana. Aktiivimallin nähtiin kannustavan vääränlaiseen aktiivisuuteen, joka ei perustu asiakkaiden tarpeisiin, motivaatioon tai työvoimapoliittiseen tarkoituksenmukaisuuteen.

Aktiivimallin leikkuri puretaan 1.1.2020

Juha Sipilän hallituksen päättämä aktiivimalli astui voimaan 1.1.2018. Antti Rinteen hallitus antaa ensi viikolla eduskunnalle esityksen aktiivimallin purkamiseksi 1.1.2020 alkaen, joten aktiivimalli ehtii olla voimassa kaksi vuotta.

Aktiivimallin leikkuri osui erityisesti vanhimpiin työttömiin. Yli 55-vuotiaista työttömistä päiväraha pieneni noin puolella.

– Työttömien palvelut turvataan ja niitä entisestään vahvistetaan nyt, kun hallitus purkaa aktiivimallin leikkurin, joka on osunut erityisesti yli 55-vuotiaisiin työttömiin. Samalla tiedämme, että suurin potentiaali työllisyyden nostolle löytyy juuri tästä ikäryhmästä. Tulemme valmistelemaan uusia toimenpiteitä, jotka auttavat tätä ikäryhmää takaisin työmarkkinoille, työministeri Timo Harakka sanoo.

Hallitus valmistelee parhaillaan työttömyysturvan ja työttömien palveluiden uudistusta, joka tukee työttömyysjaksojen lyhentymistä ja kannustaa työnhakuun.

– Tämä yksilöllisen työnhaun tuen malli rakennetaan siten, että työttömän oikeudet ja velvollisuudet ovat siinä tasapainossa. Uudessa mallissa palvelut ja työnhakuvelvoite perustuvat yksilölliseen työllistymissuunnitelmaan. Hallitus antaa esityksen syksyllä 2020. Tämä uudistus valmistellaan siten, että sen vaikuttavuus voidaan jälkikäteen arvioida, Harakka kertoo.

Raportti: Aktiivimallin vaikutukset työttömiin ja TE-toimistojen toimintaan (VATT Tutkimukset 189)

SAK: Aktiivimallin sijaan työttömät tarvitsevat parempia palveluita (1.11.2019)

SEL:n jäsenet välttävät aktiivimallin leikkurin osallistumalla Taitava työnhakija -verkkovalmennukseen