Aktiivimalli 2 jäi hallitukselta toteuttamatta, kolmikannassa ei yksimielisyyttä

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama kolmikantainen työryhmä ei tehnyt esitystä omatoimisen työnhaun mallista, sillä se ei päässyt yksimielisyyteen mallista. Tämä tarkoittaa, että niin sanottu aktiivimalli 2 jäi Sipilän hallitukselta toteuttamatta.

Työryhmän työskentelyn pohjana toiminut TEM:n valmistelema omatoimisen työnhaun malli olisi vaatinut työnhakijalta työttömyysturvan edellytyksenä omatoimista työnhakua esimerkiksi vähintään neljällä työhakemuksella kuukaudessa.

Aktiivimallit 1 ja 2 olisivat yhdessä muodostaneet entistäkin monimutkaisemman ja vaikeammin hahmotettavan kokonaisuuden työttömän velvollisuuksista ja sanktioista.

– Me SAK:ssa haluamme yksinkertaistaa ja selkeyttää työttömyysturvaa, emme monimutkaistaa. Työttömät tarvitsevat omat norminpurkutalkoot, SAK:ta työryhmässä edustanut työvoimapoliittinen asiantuntija Alli Tiensuu sanoo.

Työryhmän tehtävänä oli valmistella vain omatoimisen työnhaun mallia, eikä siellä käsitelty aktiivimallia tai työnhakijan palveluita. Tämä oli SAK:n mielestä väärä lähtökohta.

– SAK uudistaisi työttömyysturvan ja palvelut sekä työttömän oikeudet ja velvollisuudet kokonaisuutena tammikuussa julkistamamme kannustavan työllistymisturvan ehdotuksia hyödyntäen, Tiensuu toteaa.

Vaikka työryhmä ei tehnyt esitystä omatoimisen työnhaun mallista, se piti tärkeänä, että työttömyysturvan vastikkeellisuutta kehitettäessä otetaan huomioon työnhakijaan ja alueen työmarkkinatilanteeseen liittyviä seikkoja. Työryhmä piti perusteltuna myös kehittää työttömyysturvaseuraamuksia siten, että seuraamukset olisivat aluksi nykyistä lievempiä ja ”ankaroituisivat työnhakijan työvoimapoliittisesti arvioituna moitittavana pidettävän menettelyn toistuessa”.

– Yksimielinen esitys olisi ollut hyvä pohja seuraavalle hallitukselle. Ikävää, ettei siihen päästy. Minusta malli olisi ollut hyvä sekä työnhakijan että työllisyyden kannalta, työministeri Jari Lindström kommentoi TEM:n tiedotteessa.

Työryhmän määräaika päättyi 28.2.2019.
Omatoimisen työnhaun malli

Omatoimisen työnhaun mallia valmistelevan työryhmän muistio

SAK:n kannustava työllistämisturva