Hallituspuolueet hylkäsivät kansalaisaloitteen aktiivimallin kumoamisesta

Eduskunta äänesti tänään vihdoin työttömyysturvaa leikkaavan aktiivimallin kumoamista vaatineesta kansalaisaloitteesta. Hallituspuolueet keskusta, kokoomus ja siniset äänestivät aktiivimallin puolesta. SDP, perussuomalaiset, vihreät ja vasemmistoliitto vastustivat aktiivimallia.

Aloitteesta äänestetään vielä uudestaan lähiviikkoina toisessa käsittelyssä, mutta koska eduskunta hylkäsi kansalaisaloitteen ensimmäisessä käsittelyssä hallituspuolueiden äänin 96-77, se tarkoittaa käytännössä, että työttömyysturvaa leikkaava aktiivimalli pysyy voimassa, ellei seuraava hallitus kumoa sitä.

Omaa ehdokasta eduskuntavaaleissa valitessa kannattaakin ottaa selvää, lupaako ehdokas ja hänen puolueensa lopettaa epäoikeudenmukaisen aktiivimallin.

Hallituspuolueetkin myönsivät sosiaali- ja terveysvaliokunnan viime viikolla eduskunnalle antamassa mietinnössä, että aktiivimallin leikkuri kohdistuu työttömiin epätasa-arvoisesti iän ja asuinpaikkakunnan perusteella. Valiokunta totesi lisäksi, ettei malli tarjoa työnhakijalle riittävästi keinoja osoittaa aktiivisuutta.

– On vaikea ymmärtää, että toteamistaan epäkohdista huolimatta valiokunnan enemmistö päätyi esittämään vain aktiivimallin vaikutusten seuraamista ja tavoitteiden toteutumisen arvioimista. Nämä ovat mallin ensimmäisen voimassaolovuoden aikana tulleet jo varsin hyvin tietoon. Juuri niiden takia aktiivimalli olisi kumottava kansalaisaloitteen esityksen mukaisesti, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoo.

SAK ja SEL ovat vastustaneet aktiivimallia alusta asti ja vaativat edelleen aktiivimallin kumoamista.

Sekä työttömien omat kokemukset että tutkimukset osoittavat, että työttömien on hyvin vaikea täyttää aktiivimallin ehtoja. Esimerkiksi SAK:n ja Teollisuusliiton kyselytutkimusten mukaan vain alle kolmannes työttömistä pystyi viime vuonna täyttämään aktiivimallin ehdot. Vaikein tilanne oli Pohjois-Suomessa asuvilla sekä yli 55-vuotiailla työttömillä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta painottaa mietinnössään työllisyyttä tukevien palvelujen kehittämistarpeita. Eloranta on valiokunnan kanssa samaa mieltä riittävien palvelujen olennaisesta merkityksestä työnhakijan työllistymiselle.

– SAK julkisti tammikuussa oman kannustavan työllistymisturvan mallinsa, joka uudistaisi työttömyysturvan ja työttömien palvelut kokonaisuutena. Kannustava työllistymisturva antaisi lisää voimavaroja laadukkaisiin työttömien palveluihin, purkaisi aktiivimallin ja muun turhan byrokratian sekä lieventäisi laiminlyönnistä seuraavia karensseja.

Juha Sipilän hallituksen esitys työttömyysturvan aktiivimallista hyväksyttiin eduskunnassa 19.12.2017 hallituspuolueiden keskustan, kokoomuksen ja sinisten kansanedustajien äänin 103-90. Aktiivimalli astui voimaan 1.1.2018.

Eduskunnan äänestyksestä seuraavana päivänä joulukuussa 2017 tehty kansalaisaloite aktiivimallin kumoamiseksi on kaikkien aikojen toiseksi eniten tukijoita kerännyt kansalaisaloite, jonka allekirjoitti reilun kuukauden aikana 140 944 suomalaista.

Lisäys 27.2.2019: Kansalaisaloite aktiivimallin kumoamiseksi hylättiin lopullisesti hallituspuolueiden äänin eduskunnan täysistunnossa toisessa käsittelyssä keskiviikkona 27.2.2019.

Miksi SEL vastustaa aktiivimallia? Lue lisää: www.selry.fi/aktiivimalli