Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassa on sulautunut Avoimeen työttömyyskassaan

Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassa on sulautunut Avoimeen työttömyyskassaan 1.1.2024. Jos olet ollut Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassan jäsen, jäsenyytesi on siirtynyt automaattisesti A-kassan jäsenyydeksi. Muutos ei vaikuta työttömyysturvaasi.

Siirry sivustolle a-kassa.fi


Finlands Livsmedelsarbetares Arbetslöshetskassa fusionerades med Öppna arbetslöshetskassan

Finlands Livsmedelsarbetares Arbetslöshetskassa fusionerades med Öppna arbetslöshetskassan den 1 januari 2024. Om du har varit medlem i Finlands Livsmedelsarbetares Arbetslöshetskassa har du automatiskt blivit medlem i A-kassan. Ändringen påverkar inte dina arbetslöshetsförmåner.

a-kassa.fi/sv


Finnish Food Workers’ Unemployment Fund has merged with the Open Unemployment Fund

Finnish Food Workers’ Unemployment Fund has merged with the Open Unemployment Fund on 1 January 2024. If you have been a member of the Finnish Food Workers’ Unemployment Fund, you have automatically become a member of the A-kassa. The change has no effect on your unemployment insurance.

a-kassa.fi/en